Vyhledávání

Heureka

SENATOR SEN5940580K dílenský montážní vozík

ESSOX

Shop Roku 2015 - VÍTĚZ

Platební brána GoPay

RainBird

Facebook

ZINGA antikorozní nátěr na kov 0,25kg

200 Kč
165,30 Kč bez DPH

Dostupnost:

skladem

Výrobce:

ZINGAMETALL

Kód:

31889

Bonusové body:

5

ZINGA antikorozní nátěr na kov 0,25kg

ZINGA antikorozní zinkový nátěr na ocel a jiné kovy

Hmotnost balení: 0,25kg

Nátěrová hmota ZINGA se používá jako primární nebo finální systém antikorozní ochrany ocelových konstrukcí a jiných kovů. ZINGA se dále používá k opravám erodovaných či poškozených galvanizovaných - pozinkovaných ocelových součástí.
Belgický nátěrový systém ZINGA obsahuje elektrolytický zinek o čistotě 99,995% a tím poskytuje nejlepší ochranu proti korozi, má ochranný efekt a životnost srovnatelnou se žárovým zinkováním.
ZINGA představuje systém galvanizace zinkem za studena.
Možnost galvanizace zinkem přímo v terénu např. potrubí, nádrže, vlnité a jiné plechy, brány, ploty, klempířské výrobky, kontejnery, karoserie, stožáry apod.
ZINGA nachází uplatnění ve stavebnictví, loďařství, zemědělství, v průmyslu atd. při renovacích i v provovýrobě.

ZINGA je suchá na dotyk za 10 min.
Druhý nátěr doporučeno aplikovat za 1-2 hod.
Mechanická odolnost po 48 hod v závisloti na atmosferických podmínkách.

Výrobce: ZINGAMETALL bvba Belgie

"ZINGA má ochranný efekt srovnatelný se žárovým zinkováním..."
Prof.Dr.ir. J.DEFRANCQ Univerzita Gent  (Belgie)

Zinga spojuje dva způsoby ochrany:
Aktivní ochrana - katodická ochrana chráněného kovu (obětovaná anoda)
ZINGA obsahuje elektrolytický zinek o čistotě 99,995%, který po zaschnutí nátěru vytvoří povrch s obsahem minimálně 96% čistého zinku. Vytváří se tak katodická ochrana, kdy koroduje zinek namísto oceli, přičemž koroze zinku probíhá velmi pomalu.
Nejrůznější testy (3000 hodin v solné komoře, cyklický test fy.General Motors) ve velmi agresivním prostředí dokázali, že galvanizace zinkem za studena - ZINGA - poskytuje lepší ochranu, než žárové zinkování.
Pasivní ochranna - vytvoření ochranné bariéry pomocí nátěrového filmu
Oxidací nátěrové hmoty ZINGA vzniká vrstva zinkových solí, která vytváří na povrchu nátěru bariéru odolnou vůči působení vnějších vlivů. Následovně vytvořenou přidanou bariérovou ochranu poskytuje pojivo, které redukuje rozklad zinku.
ZINGA proto poskytuje lepší ochranu, než jiné dostupné metody zinkování (zinkem obohacené barvy, zinkové spreje, žárové zinkování)

Použití:
ZINGA se používá jako základní nebo konečný systém antikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Dále se používá na opravy erodovaných nebo poškozených galvanizovaných, resp.žárově zinkovaných ocelových komponentů.
Složení:
ZINGA je jednosložkový kompozit obsahující elektrolytický zinkový prach s čistotou 99,995%. Další složky produktu tvoří syntetická pryskyřice, pigmenty a aromatická rozpouštědla.
Příprava povrchu:
Povrch musí být zbavený uvolněných částic vlivem opotřebení, mastnoty, nátěrů a mazadel. ZINGU je možné aplikovat i na vlhký čí mírně zkorodovaný povrch.
Ředění:
při aplikaci štětcem (válečkem) není nutné, při aplikaci stříkáním se používá ředidlo ZINGASOLV v množství max. 7%.
Shrnutí:
Nátěr je nelepivý během 10 minut v závislosti na povětrnostních podmínkách a procesu schnutí. Mechanicky odolný je nátěr po 48 hodinách, přičemž působením vzduchu, vlhkosti a UV záření se dále vytvrzuje. Nejvhodnější je nátěr ZINGA aplikovat ve dvou vrstvách, přičemž druhý nátěr je možné aplikovat již po 1 hodině. Při následné aplikaci vrchních barevných nátěrů je možné jejich nanášení za 4-24 hodin v závislosti na proschnutí ZINGY.
Skladování a trvanlivost:
V původních uzavřených obalech při běžných teplotách je při dodržení skladovacích podmínek trvanlivost přípravku neomezená. Je možné ho skladovat až do -25 °C, protože ani nízké teploty nemají vliv na vlastnosti nátěrových hmot.
Manipulace a bezpečnostní opatření:
Vzhledem k tomu, že nátěrový systém ZINGA je tvořený převážně z anorganických složek, není považovaný za nebezpečný. Při práci s nátěrovými hmotami se doporučuje dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.

Fyzikální skupenství (20°C) ... pastovitá hmota
Relativní hustorta ... 2,67 kh/dm3 při 15°C
Percentuální podíl pevných částic ... 80% hmotnostně, 37,8% objemově
Teplotní odolnost ... -40°C +150°C
Viskozita ... 3000-3600 cps podle Brookfield Spindle 5/100 RPM 20°C
Barva ... šedá (zinková), možno vyleštit do kovového lesku
Doba schnutí ... po cca 10 min nelepivý povrch
Vydatnost ... 0,28 kg/m2 při tl. suché vrstva 40 um
Bod vzplanutí ... 47°C (hořlavina II.třídy)
Další aplikace ... ZINGOU po 1 hod., jinými kompatibilními nátěry po 4 až 24 hodinách
Zápach ... aromatický, po zaschnutí bez zápachu
Rozpustnost ... nerozpustný ve vodě, rozpustný v aromatických uhlovodících

Možnosti aplikace:
ZINGA umožňuje dosáhnout katodickou ochranu v různých situacích
- stávající rozsáhlé ocelové konstrukce (sloupy elektrického vedení, piloty, nosníky, roury, budovy, výztuže z betonu, stavby z vlnitého plechu, sila, lodě, stroje atd.), které nebylo dosud možné galvanizovat
- možnost zinkování konstrukcí, které by se poškodily při galvanizaci za tepla
- možn ost renovace konstrukcí galvanizovaných za tepla s využitím dlouhodobé ochrany ZINGOU ošetřených povrchů (svary, mechanické opotřebení a vady galvanizace je možné opravit přímo na místě)
- ZINGA se může aplikovat i při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a při mrazu
- povrch vytvořený systémem ZINGA je možné pro zvýšení lesku leštit nebo kartáčovat

Za účelem zesílení ochrany poskytované nátěrovou hmotou ZINGA je možné na ni aplikovat jiné nátěrové hmoty: epoxidové, syntetické, polyuretanové, vinylové a speciálně vyvinuté slídové železné oxidy. Tyto nátěry se můžou přímo aplikovat na nátěry ZINGA.

Výhody nátěrové hmoty ZINGA:
- ZINGU je možné úspěšně použít při obnově starých, poškozených , tepelně zinkovaných povrchů, čímž se obnoví katodická ochrana.
- Nátěrovou hmotu ZINGA lze jednoduše a bezpečně aplikovat. Jedná se o jednosložkový nátěrový systém, který je možné nanášet štětcem nebo stříkáním.
- ZINGU je možné aplikovat přímo v terénu, přičemž před aplikací není nutné demontovat konstrukce.
- Pískování povrchu není bezpodmínečně nutné. ZINGA se dá aplikovat i na mírně zkorodovaný povrch přičemž je nutné odstranit uvolněnou rez.
- Stávající nátěry systémem ZINGA lze jednoduše renovovat nanesením další vrstvy, přičemž nový povrch bude stejně kvalitní jako původní (nedochází k separaci vrstev).
- ZINGA se dá použít jako výborný základ v případě, že jsou požadovány další vrstvy barev. Aplikací takto uvedeného nátěru se dvojnásobně zvyšuje životnost.

Nový příspěvek

Výběr podobných produktů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.